Poslovni podaci

Market-Parket d.o.o.
Đure Đakovića 21
12000 Požarevac
Srbija

Matični broj: 17612883
PIB: 103530238

Sektor za računovodstvene i pravne poslove

Rukovodilac sektora:
Mirjana Marjanović
mira@marketparket.rs
racunovodstvo@marketparket.rs
012 542 630

Veleprodaja

Šef magacina:
Vladimir Rančić – 060/6800 708
veleprodaja@marketparket.rs

Marketing i prodaja

Regionalni menadžer:
Igor Rucić – 060/6800 701
rucicigor@marketparket.rs

Reklamacije i informacije

Informacije i pitanja – 060/6800 710
reklamacije@marketparket.rs
pravnasluzba@marketparket.rs